De hardheid van water wordt bepaald door de hoeveelheid calcium- en magnesium-ionen (Ca2+ en Mg2+) in het water. Deze deeltjes bepalen samen de hardheid van het water. Nu zijn zepen of detergenten zouten die meestal stearaationen en natrium of kaliumionen (Na+ of K+) bevatten. Stearaationen zijn ionen met een groot aantal koolstofatomen. Deze stearaationen reageren met de calciumionen die aanwezig zijn in hard water en vormen een lelijke grijze neerslag in het bad, wasmachine of de wastafel.

Pas nadat voldoende zeep is toegevoegd, zodat alle calcium- en magnesiumionen uit het water zijn verwijderd, kan er schuim ontstaan en kan de zeep pas beginnen werken.