Kalk is een aanduiding voor alkalische zouten van calcium. In de volksmond noemt men water met een hoge concentratie calciumcarbonaat kalkwater of hard water. Dit water is niet schadelijk voor de gezondheid maar veroorzaakt kalkaanslag. Vooral als het verwarmd wordt daalt de oplosbaarheid van de kalkdeeltjes en slaan deze neer als kalkaanslag.